Signup for g-link Newsletter here...Print?

Page No. 5 of 5 pages
  1   2   3   4   5 
  Only articles from category:
  

g-link knowledgebase    

g-link knowledgebase was last updated on: 07-06-2011

Information:
------------
And = Finds pages matching all the keywords.

Or = Finds pages mitching at least one keyword.

Note:
If you prefix your keywords with ®!¯ you search for the entire sentence.

15-03-2005: Fortryd (UnDo) og stavekontrol
...Morten skriver: Jeg savner ofte "fortryd" muligheden. ...  Man kan selvfølgelig lukke redigeringen uden at gemme ændringer - men alligevel. Anders svarer: Det ka...
     [Read more]
15-03-2005: Valg af tekstfarve
... Morten skriver: Jeg kan ikke ændre skriftfarven i teksten på de enkelte sider. Anders svarer:   Jo, faktisk på to måder: Enten den generelle via Style Sh...
     [Read more]
11-03-2005: Relative stier og åbning af link
... Morten skriver: De link til de andre sider, jeg har lavet i teksten (vore efternavne) er sat til at linke til siderne med oplysninger om os - virker ikke efter kort tid. Anders svar...
     [Read more]
11-03-2005: Opret og juster tabel som spalter
...Morten skriver: Jeg kan ikke umiddelbart skrive i spalter eller kolonner. Jeg har i stedet lavet to tabeller ved siden af hinanden - men kan ikke få lov til at fjerne rammerne omri...
     [Read more]
11-03-2005: Tekstformattering: Linieafstand
...Morten skriver: Jeg kan ikke ændre linieafstand - kun vælge de forudbestemte heading 1, heading 2 osv. Hvis jeg vælger `adress´ får jeg den linieafstand, jeg ger...
     [Read more]


Send an article to g-link knowledgebase ...